Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Làm thế nào để có nhiều khoản vay tien nhanh mỗi người?

Làm thế nào để các ngân hàng đánh giá khả năng thanh toán của người vay
Để đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng, các ngân hàng yêu cầu phải vay tien nhanh có báo cáo thu nhập 2-NDFL. Nó cho phép các tổ chức ngân hàng thiết lập số tiền cho vay tối đa trong từng trường hợp. Hơn nữa, họ được hướng dẫn theo quy tắc sau: thanh toán hàng tháng để trả nợ không được vượt quá 50% thu nhập ròng của người vay (з số này có thі ít mіt mіt.

Thu nhập ròng được з thu nhập do khấu trừ từ số tiền được biểu thị dưới dạng thuế thu nhập 2 cá nhân, tiền thuê trung bình hàng tháng của khu vực và chi. Nếu có một vài người trong gia đình, thì tổng thu nhập của gia đình được tính đến và khi tính thu nhập ròng, mức sinh hoạt tối thiểu đượn ớượớ
 
Alto